2% pre OZ Marekov Dvor

pokyny pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Vypočítajte si 2% z dane z príjmov - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2% z dane – ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín
3% z dane – ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie
Údaje, ktoré potrebujete uviesť:
IČO/SID: 37997131/----
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): OZ Marekov Dvor
Ulica: Drábsko
Číslo: 112
PSČ: 97653
Obec: Drábsko

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Informácie ohľadom dvoch percent bolí získané zo stránky www.rozhodni.sk