2% pre OZ Marekov Dvor

pokyny pre právnické osoby

Vypočítajte si 1%, resp. 2% z dane z príjmov - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa/ prijímateľov poukázať. Právnické osoby môžu poukázať % aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného je 8 €.
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie % z dane.
Údaje, ktoré potrebujete uviesť:
IČO/SID: 37997131/----
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): OZ Marekov Dvor
Ulica: Drábsko
Číslo: 112
PSČ: 97653
Obec: Drábsko

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Informácie ohľadom dvoch percent bolí získané zo stránky www.rozhodni.sk