2% pre OZ Marekov Dvor

pokyny pre zamestnancov

Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, ak ste tak urobili. Tlačivo tu

požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

ak ste tak neurobili, bude potrebné pre poukázanie 2%postupovať podľa pokynov pre fyzické osoby (viac tu)

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2, resp. 3 % z dane - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať.

Vaše údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať. Všetky tlačivá tu

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Informácie ohľadom dvoch percent bolí získané zo stránky www.rozhodni.sk