Občianske združenie

Občianske združenie Marekov Dvor je nezisková organizácia, ktorej cieľom je aktívna práca hlavne s mladými ľuďmi vo veku od cca 15 do 25 rokov. OZ vyvíja rôzne aktivity za účelom propagácie a rozvoja vidieka, agroturistiky a horského poľnohospodárstva.

Poslaním je podpora myšlienok gazdovského spôsobu života.

Mladí ľudia prichádzajúci na gazdovstvo Marekov Dvor sa zúčastňujú ako dobrovoľníci všetkých aktivít a činností Dvora. Účasť na všetkých prácach, ako napr. pomoc pri jazdeckom výcviku klientov (detí i dospelých), pomoc pri starostlivosti o hostí, pri gazdovských prácach (opatrovanie zvierat, práca so senom, výroba syrov ), pri každodennom chode Dvora, znamená pre mladých možnosť zúčastniť sa činností, ktoré sú dnes už vzácne. Hlavne pre ľudí z mesta sú tieto aktivity veľmi atraktívne a vyhľadávané.

OZ MD robí akcie a podujatia i pre občanov, napr. pre deti z Drábska popoludnie na Marekovom Dvore spojené s jazdením na koňoch a súťažami, rôzne exkurzie a prednášky i pre dospelých. Pracuje aj s nezamestnanými, ktorých v praxi učí, ako sa dá podnikať na vidieku.