Pobyty pre deti a mládež


7-dňový pobyt

Cena: 290 €

15 € - jazdecká hodina (x 6 hodín)
20 € - celodenná strava (x 7 dní)
8 € - ubytovanie (x 7 nocí)
4 € - poistenie

Pri nepriaznivom počasí je jazdecká hodina nahradená alebo je program upravený na inú výuku súvisiacu s koňmi. 

Ak to voľné kapacity dovolia, je možné prihlásiť dieťa i na 14 denný pobyt alebo dlhšie.

Ak viacero faktorov dovolí, je možnosť doobjednať si jazdecké hodiny popoludní s trénerom priamo na mieste.

čo považujeme za naše priority »
organizačné pokyny »